Tonga Trip 7 November

Waimea College News & Events

Upcoming Events

  • Showquest: 14 May14 May 2021
  • NCEA Teacher Only Day : 18 May18 May 2021
  • Manu Kōrero: 21 May21 May 2021
  • Pink Shirt Mufti Day: 21 May21 May 2021
  • Careers Roadshow: 25 May25 May 2021
  • Year 9 Rotoiti Camp (9C, 9N, 9S) : 24 – 28 May28 May 2021
See all events »